Witamy na stronie LPWiK S. A.

Podpisanie umowy na  dofinansowanie inwestycji z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko - więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej i ul. Nowodworskiej - więcej


LPWiK S.A. po audycie ISO 9001:2009 - więcej


Pompa ciepła uruchomiona w LPWiK S.A. - więcej


Miło nam poinformować, że LPWiK S.A. zostało laureatem XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. - więcej


Spółka zakupiła nowoczesny samochód specjalistyczny - więcej


Akredytacja dla Działu Laboratorium LPWiK S.A. - więcej

Zakład Produkcji Wody

Wybudowany na Przybkowie (dz. Legnicy)
Zakład Produkcji Wody posiada zdolność
produkcyjną 103 tys. m3/d. W ostatnich
latach popyt na wodę kształtuje
się w granicach 17-18 tys. m3/d.

Czytaj dalej

Zakład Oczyszczania Ścieków

Przepustowość hydraul. oczyszczalnii
przewidywane kier. rozwoju gwarantują,
że ze strony możliwości oczyszczania
ścieków nie będzie barier rozwojowych
dla miasta Legnicy.

Czytaj dalej

Zakład Eksploatacji Sieci Wodno - Kanalizacyjnej

LPWiK S.A. prowadzi także eksploatację i konserwację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma około 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej.

Czytaj dalej

Laboratorium

Stała kontrola laboratoryjna jakości przesyłanej wody oraz zrzucanych ścieków zapewnia spełnienie wymogów norm jakościowych i ochrony środowiska.                     

Czytaj dalej