Aktualności

Zakład Produkcji Wody

Wybudowany na Przybkowie (dz. Legnicy)
Zakład Produkcji Wody posiada zdolność
produkcyjną 40 tys. m3/d. W ostatnich
latach popyt na wodę kształtuje
się w granicach 17-18 tys. m3/d.

Czytaj dalej

Zakład Oczyszczania Ścieków

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni
oraz przewidywane kierunki rozwoju
gwarantują, że ze strony możliwości
oczyszczania ścieków nie będzie barier
rozwojowych dla miasta Legnicy.

Czytaj dalej

Zakład Eksploatacji Sieci Wodno - Kanalizacyjnej

LPWiK S.A. prowadzi także eksploatację i konserwację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma około 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej.

Czytaj dalej

Laboratorium

Stała kontrola laboratoryjna jakości przesyłanej wody oraz zrzucanych ścieków zapewnia spełnienie wymogów norm jakościowych i ochrony środowiska.                     

Czytaj dalej