Aktualności

Nabór wniosków na podłączenie do sieci kanalizacyjnej - więcej


Spółka odebrała kolejne potwierdzenie otrzymania unijnej dotacji - więcej


LPWiK S.A. na 1 miejscu listy rankingowej - więcej


LPWiK S.A. modernizuje infrastrukturę wod. - kan. w związku z remontami ulic - więcej


Podpisanie umowy na modernizację Zakładu Produkcji Wody - więcej


Podpisanie umowy na budowę suszarni osadów ściekowych - więcej


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej i ul. Nowodworskiej - więcej

Zakład Produkcji Wody

Wybudowany na Przybkowie (dz. Legnicy)
Zakład Produkcji Wody posiada zdolność
produkcyjną 103 tys. m3/d. W ostatnich
latach popyt na wodę kształtuje
się w granicach 17-18 tys. m3/d.

Czytaj dalej

Zakład Oczyszczania Ścieków

Przepustowość hydraul. oczyszczalnii
przewidywane kier. rozwoju gwarantują,
że ze strony możliwości oczyszczania
ścieków nie będzie barier rozwojowych
dla miasta Legnicy.

Czytaj dalej

Zakład Eksploatacji Sieci Wodno - Kanalizacyjnej

LPWiK S.A. prowadzi także eksploatację i konserwację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma około 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej.

Czytaj dalej

Laboratorium

Stała kontrola laboratoryjna jakości przesyłanej wody oraz zrzucanych ścieków zapewnia spełnienie wymogów norm jakościowych i ochrony środowiska.                     

Czytaj dalej