PIJ NASZĄ WODĘ

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w roku 2015 rozpoczęło kampanię promującą picie wody prosto z kranu. Celem prowadzonej akcji jest uświadomienie mieszkańcom Legnicy, że woda z kranu jest nie tylko czysta i bezpieczna dla zdrowia, ale także dużo tańsza niż woda butelkowana.

W ramach akcji Spółka dsc03172.jpguruchomiła tzw. poidełka w budynkach LPWiK S.A. oraz szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej w mieście. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji poidełka  umożliwiają  picie wody prosto z kranu, bez używania np. plastikowych kubków. Tego typu urządzenia są już od wielu lat powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.

Przez ubiegłe lata jakość wody płynącej w legnickiej sieci wodociągowej ulegała ciągłej systematycznej poprawie. Dzięki wielu inwestycjom w modernizację procesów uzdatniania w Zakładzie Produkcji Wody, przeprowadzanym również z udziałem środków pochodzących z UE, woda spełnia rygorystyczne wymogi jakie nakładają przepisy prawa polskiego i unijnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają regularne badania prowadzane przez laboratorium przedsiębiorstwa oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.

dsc03302.jpg

 

Legnicka „kranówka” spełnia wszystkie wymogi sanitarne i nadaje się do picia prosto z kranu, bez przegotowania. Gotowanie wody powoduje co prawda jej zmiękczenie, ale odbywa się to kosztem utraty cennych minerałów (głównie magnezu i wapnia), które osadzają się w czajniku w postaci tak zwanego kamienia.

Należy również pamiętać, że jakość wody z kranu zależy także od nas samych. Zły stan instalacji wewnętrznej w budynkach, za którą LPWiK S.A. nie odpowiada, może wpłynąć na obniżenie jej jakości. Aby tego uniknąć właściciele/ administratorzy nieruchomości powinni dokonywać regularnych przeglądów i napraw swoich instalacji, dzięki czemu jakość wody w kranach będzie dokładnie taka sama jak w sieci wodociągowej.

 

dsc03123.jpg

powrót